ЦИЙЛЭГ

1. Шилмүүсний үнэртэй, өнгөгүй, тунгалаг, шингэн бодис;


2. [ургамал] Голгэсэртэн овгийн нэг төрлийн ургамал.