ЦИЙХ

1. Хүн амьтны нүд цагаа унаж хараагүй болох, сохрох: нүд нь цийх (нүд нь бүхэлдээ цагаа унаж хараагүй дэлгэрэнгүй...


2. Нүд гөлийх.

нүд нь цийх нүд нь бүхэлдээ цагаа унаж хараагүй болох
цийх сохрох хараагүй болох