ЦАРЦАХ

1. Юмны өтгөрөх, өрөмтөх: өрөм царцах (өрөм өтгөрөх, хатуурах), тос царцах (тос дэлгэрэнгүй...


2. Шингэн зүйлийн бага зэрэг хөлдөх, зайрмагтах: сүү царцах (сүү бага зэрэг хөлдөх).

өрөм царцах өрөм өтгөрөх, хатуурах
тос царцах тос өтгөрөх
сүү царцах сүү бага зэрэг хөлдөх