ЦАЛМУУРДАХ

Харцгай шувууг хөөн алдаад дахин өлгөх.