ЦАВЧИХ III

1. Нүдээ анивхийлэх, ирмэх: нүдээ цавчих (нүдээ анивхийлэх), *нүд цавчих зуур дэлгэрэнгүй...


2. Нүдээ ирмэж, ямар нэгэн зүйлийн тухай нууц дохио өгөх - Тэр, над руу нүдээ цавчаад бушуухан гарав. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.

нүдээ цавчих нүдээ анивхийлэх
нүд цавчих зуур хоромхон зуур, маш хурдан
Ижил үг:

ЦАВЧИХ I

ЦАВЧИХ II