хэлсэн үгэнд цаарга тавих

хүний хэлсэн үгийг хүлээж авахгүй маргах