БАРИЛГАЧИН

Барилгын ажилчин: барилгачин залуу (барилга барих мэргэжилтэй залуу), уран барилгач дэлгэрэнгүй...