БАРИЛГҮЙ

1. Ажил эрдэм гүйцэтгэх тодорхой арга барил байхгүй;


2. Байдал төлөв тодорхойгүй;
3. Барьц байхгүй.