ХҮЧЛЭГ I

Нэлээд хүч тэнхээ ихтэй.

Ижил үг:

ХҮЧЛЭГ II

ХҮЧЛЭГ III