ХҮЧЛЭГ II

Нэлээд исгэлэн, хахруу - Өлссөн хүн идсэн ч болмоор нэлээд хүчлэг шимтэй ажээ. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХҮЧЛЭГ I

ХҮЧЛЭГ III