ХУЛ I

Хумбан хэлбэртэй том модон аяга: айргийн хул (айраг уух том аяга) - Манай жасаан дээр хорин хул дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа.

Ижил үг:

ХУЛ II

ХУЛ III

ХУЛ IV

ХУЛ V:

хул азарга

хул азарга давхина

Зочин 2015-03-28 12:17:38


хул азарга хэмээхийн "Хул"-ын утгыг ХУЛ II- аас үзнэ үү.

Зочин 2015-04-20 10:54:48