БАЛРАХ

1. Бичсэн, зурсан, хальсанд буулгасан зураг зэргийн зүйл тод биш болох, арилах, бүдгэрэх: балрах дэлгэрэнгүй... (арилах янзгүй), балран алга болох (арилах);


2. Ул мөр, тэмдэг арилах - Ангийн жим, балран алга болж, торлог үргэлжлэв. Б.Нямаа. Арандалынхан;
3. Өнгөрснийг санахгүй байх, бүүр түүр санах: дурсамж балрах (урьдын болсон зүйлээ санахгүй байх);
4. Бие муудаж дотор харанхуйлах: дотор балрах (бие эвгүйрхэх), бага уувал бал, балартал уувал мал [зүйр цэцэн үг] дэлгэрэнгүй...
5. Байсан юм үгүй болох, устах: сүмийн туурь балрах (сүмийн туурь байгаагүй юм шиг алга болох), үндэсгүй балрах дэлгэрэнгүй...
6. [шилжсэн] Ажил хэрэг амжилтгүй болох, бүтэлгүйтэх: нэг мөсөн балрах (нэг мөсөн сүйрэх) - Ёстой хөгөө хойд хөлдөө чирч, нэг дэлгэрэнгүй... Л.Чойжилсүрэн. Өвсний шүүдэр.

балрах шинжгүй арилах янзгүй
балран алга болох арилах
нэг мөсөн балрах нэг мөсөн сүйрэх
оргүй балрах

 ор мөргүй устах

үндэсгүй балрах үндсээрээ сөнөх
дотор балрах бие эвгүйрхэх
бага уувал бал, балартал уувал мал сархдыг тааруулж хүртэхийг сургамжилсан хэллэг
дурсамж балрах

урьдын болсон явдлаа санахгүй байх

сүмийн туурь балрах

сүмийн туурь байгаагүй юм шиг алга болох