ХӨВХӨР I

Малын цагаан зүсэмд бяцхан хөх өнгө хольцолдсон зүсэм: хөвхөр хонь (хөхөвтөр зүсмийн хонь).

Ижил үг:

ХӨВХӨР II

ХӨВХӨР III

ХӨВХӨР IV