ХОРЖИЙЛОО
/ шашин /

Хурай хурай.

Лхаржийлоо гэсэн Түвд үг. Монголжоод Хоржийлоо гэж дуудах болсон. Уухай гэсэн утгыг илэрхийлдэг

Зочин 2017-06-01 18:35:16