ХОРЗ

Арзыг нэрж гаргасан хатуу архи - Арзыг нэрвэл хорз гарна, хорзыг нэрвэл хор гарна. Яриа., арз хорз [хоршоо] (олон дахин нэрсэн хатуу архи) - Тэд бор ваартай арз хорз задлан идэж ууж эхлэв. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.

арз хорз олон дахин нэрсэн хатуу архи