ХОРИГ II

Хүний муу буруу өө сэв, бусдад муу санасан атгаг санаа: мууг нь гаргаж, хоригийг нь уудлах (мууг нь дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХОРИГ I

ХОРИГ III