хариуцлага алдах
эрхэлсэн ажлаа гүйцэтгэж чадахгүй байх, алдаа эндэгдэл гаргах

хариуцлага алдах

Зочин 2015-05-15 12:30:08