ХАРИХ

1. Гэр, нутагтаа буцах, эгэх - Гэнгэнэж гунганаж суухын оронд гэртээ харивал барлаа биз, эхийгээ очиж өргөвөл дэлгэрэнгүй.... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., гэртээ харих (гэртээ буцах), нутагтаа харих (нутагтаа буцах);


2. Буцаж онгойх: хаалга харих (хаалга дэлгэгдэх, буцаж хаагдах);
3. Савны гадна талыг даган урсах, асгарах;
4. Хатуу чанар сулрах: төмрийн хат харих (төмрийн хатуу чанар сулрах, төмөр уярах), зориг харих (зориг мохох), дэлгэрэнгүй...
5. Дарагдах, буурах, багадах, намдах: харих урвал (химийн нэг зүйлийн урвал), хаван харих (хаван буурах), дэлгэрэнгүй...
6. [шилжсэн] Буурах, доройтох, ядрах - Нилийн эргийн гурван өндөр цацын орой дээгүүр нар шургаж балчиг халуун харьж, сэрүү татаж эхэлсэн дэлгэрэнгүй.... Д.Маам. Тэмээний дууль., ид харих (ид чадал буурах), чадал харих (чадал доройтох), нас харих (нас хөгшрөх), *од нь харих (ажил үйлс нь бүтэлгүйтэх, аз хийморь нь үл ивээх);

7. [шилжсэн] Ирт юмны ир, үзүүр мятрах: хутганы ир харих (хутганы ир мохох).

гэртээ харих гэртээ буцах
нутагтаа харих нутагтаа буцах
хаалга харих хаалга дэлгэгдэх, буцаж хаагдах
төмрийн хат харих төмрийн хатуу чанар сулрах, төмөр уярах
зориг харих зориг мохох
эрч харих эрч сулрах
илч нь харих илчгүй болох
харих урвал химийн нэг зүйлийн урвал
хаван харих хаван буурах
өвчин харих өвчин намдах
ид харих ид чадал буурах
чадал харих чадал доройтох
нас харих нас хөгшрөх
од нь харих ажил үйлс нь бүтэлгүйтэх, аз хийморь нь үл ивээх
хутганы ир харих хутганы ир мохох