ХАРВИГНАХ

1. Харвин суух, хэвэл өөхлөх, таргалах - Боос гүү харвигнах нь муу. Х.Төмөржав. Монгол мал маллагаа;


2. [шилжсэн] Харвин мэт хунирах, нугалаатах, унжих - Шинэ хийсэн дээлийнх нь гадар харвигнасан юм болжээ. дэлгэрэнгүй...