ХАРВИР
/ амьтан /

Болжморын төрлийн эрээн жигүүртэй, тал нутагт амьдардаг нэгэн зүйл шувуу.