ХАРВОР I
/ ургамал /

Сөл гэдэг хялганын төрлийн өвс.

Ижил үг:

ХАРВОР II