ХАРВИС

1. Амьтны умай доторх хөврөлийн хөгжлийн үед эх, үрийн бие махбодын хоорондох холбоо, бодисын солилцоог гүйцэлдүүлэгч дэлгэрэнгүй...


2. Цэцэгт ургамалд цэцгийн байрны доторх товгор.