наргүй өдөр харанхуй номгүй хүний цээж харанхуй
/ зүйр цэцэн үг /

эрдэм ном сураагүй хүн харанхуй шөнө тэмтчин явахтай адил гэсэн санаа