ХАЙРЛАХ

1. Нандин эрхэмлэж байгаа хайр сэтгэлээ илтгэх: ханиа хайрлах (ханиа үл гомдоон, элбэрэн дэлгэрэнгүй...


2. Элбэрэн дотночлох, өрөвдөн хөөрхийлөх: дүүгээ хайрлах (дүүгээ элбэрэн дотночлох), хүүгээ хайрлах (хүүгээ элбэрэн дэлгэрэнгүй...
3. Хэмнэх, гамнах, арвилах: гутлаа хайрлах (гутлаа гамнах), морио хайрлах (морио гамнах), хайрлах дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (ариглах хэмнэх), хайрлах хамгаалах [хоршоо] (ариглах, осол аюулаас сэргийлэн сахих);

4. [шилжсэн] Ахмад настан болон зэрэг дэв илүү хүн юм өгөх - Хааны тэрэг морь нь зогсож хаан үдлэхээр соёрхол хайрлав. дэлгэрэнгүй... хишиг хайрлах (хишиг хүртээх), ном хайрлах (ном өгөх), эд хайрлах (эд өгөх, эд хүртээх);
5. [шилжсэн] Гуйх хүсэхийн хүндэтгэл - Айлдаж хайрлах сан болов уу. Яриа.

ханиа хайрлах ханиа үл гомдоон, элбэрэн тэтгэх
сэтгэлтэй хүнээ хайрлах дурласан хүндээ бусдаас илүү хайр халамж тавих
дүүгээ хайрлах дүүгээ элбэрэн дотночлох
хүүгээ хайрлах хүүгээ элбэрэн тэтгэх
өрөвдөх хайрлах уян зөөлөн сэтгэл гарган хамгаалах
хайрласан нохой хацар долоох хайр хишгийг үл ойшоох, тусыг усаар хариулах гэх мэт санаа
гутлаа хайрлах гутлаа гамнах
морио хайрлах морио гамнах
хайрлах гамнах ариглах хэмнэх
хайрлах хамгаалах ариглах, осол аюулаас сэргийлэн сахих
хишиг хайрлах хишиг хүртээх
ном хайрлах ном өгөх
эд хайрлах эд өгөх, эд хүртээх