хадны хүж
/ ургамал /
уул хаданд ургах хөрөөний ир мэт хөвөөтэй, уртлаг навчтай, хатан үнэртэй ургамал