хадны саримсаг
/ ургамал /
иш нь бөөрөнхий махлаг, боровтор хүрэн хальстай, навч нь махлаг хөхөвтөр ногоон өнгөтэй, улаан, цагаан цэцэгтэй, хайрслаг иш нь хортой эмийн найрлагад дэлгэрэнгүй...