хадан өвс
/ ургамал /
хаданд ургадаг нэгэн зүйл өвс