хавирганы булчин
хавирганы ясны завсар дахь булчин