хавиргаар хатгах
сүвээ, чээжний хажуугаар хавирга орчмоор хатган өвдөх