БАГТРАА
/ анагаах /

Дотор харанхуйлж, ухаан балартах өвчин, зүрхний агших чадвар суларч, уушгинд зогсонгишил үүссэний улмаас амьсгалахад дэлгэрэнгүй...

багтраа тусах багтрах өвчнөөр өвчлөх
багтраа өвчин дотор давчдах өвчин