БАГТЛАХ

1. Юмыг хэт ширүүн хатгах, шувтлах, нэвтлэх;


2. Хэт хүчинд автсанаас гэмтэх.