үргэсэн моринд ташуур олон өнчин хүүхэнд эзэн олон
/ зүйр цэцэн үг /
ядуу хүний зовлон их, ядуу хүнийг дарлах хүн олон гэсэн санаа