ҮРГЭЭЛГЭХ

Үргээлгэх үйлийг бусдаар хийлгэх - За тэгээд ялаа үргээлгэнэ, хүж барьж зогсоогоод үүргэлэв гэж зовно. дэлгэрэнгүй...