айсан хүн адуу үргээнэ
/ зүйр цэцэн үг /
айсан хүнээс ямар ч ааш аяг гарч болно гэсэн санаа