ҮЛИЙ

Оготно, хулганын газар доогуурх онгичин хөндийлж ухсан олон салаалсан олон амсартай орд нүх: үлийтэй дэлгэрэнгүй... (үлий ихтэй газар), үлийд унах (оготно хулганын онгичин хөндийлсөн газарт цөмрөн унах), үлий манхан [хоршоо] (үлий онгичин сэндийлсэн газар) - Эндүүрч ташаа бодсоноос уясан уяа нь дутуудаад үлий манхан дайралдаад үргэлж саатал тохиолдов. Ш.Гаадамба. Монгол ардын аман зохиолын дээж., *үлий сахисан сар шиг (холдохгүй, салахгүй) - Үлий сахисан сар шиг миний л бөгс хаашаа эргэхийг хариу харуулдахаас өөр юм санаж бодохоо байж шүү. Б.Бааст. Хангайн бор.

үлийтэй газар үлий ихтэй газар
үлийд унах оготно хулганын онгичин хөндийлсөн газарт цөмрөн унах
үлий манхан үлий онгичин сэндийлсэн газар
үлий сахисан сар шиг холдохгүй, салахгүй