үлбийсэн хүн
тамиргүйдэж муудсан хүн, хийморьгүй унхиагүй хүн