I  

1. Юмыг дээр дээрээс нь тавьж, овоолж шовойлгон босгосон зүйл - дэлгэрэнгүй...


2. Алсыг харуулдах, эргэн тойрноо ажиглах зорилгоор босгосон өндөрлөг зүйл: манааны овоо (манаач хүний харуулын байр), дэлгэрэнгүй...
3. Хилийн дээсийг тэмдэглэсэн зүйл: хилийн овоо (хилийн тэмдэг);
4. Шашны зан үйлийн дагуу уул, даваан дээр мод, чулуу овоолж босгосон тахилгын тэмдэг: овооны найр (овоо тахисны найр наадам) - дэлгэрэнгүй...

Ижил үгЗураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.