Толийн сан үсгийн дарааллаар

   А   - >    АА АБ АВ АГ АД АЖ АЗ АЙ АК АЛ АМ АН АР АС АТ АЦ АЧ АШ АЮ АЯ
   Б   - >    БА БИ БО БӨ БР БУ БҮ БЭ БЯ
   В   - >    ВА ВИ ВО
   Г   - >    ГА ГИ ГО ГӨ ГУ ГҮ ГЭ ГЯ
   Д   - >    ДА ДЕ ДИ ДО ДӨ ДУ ДҮ ДЭ ДЯ
   Е   - >    ЕВ ЕГ ЕЛ ЕН ЕР ЕС ЕЭ
   Ё   - >    ЁВ ЁГ ЁЖ ЁЗ ЁЛ ЁН ЁО ЁР ЁС ЁХ
   Ж   - >    ЖА ЖИ ЖО ЖУ ЖҮ
   З   - >    ЗА ЗИ ЗО ЗӨ ЗУ ЗҮ ЗЭ
   И   - >    ИВ ИГ ИД ИЖ ИЙ ИЛ ИМ ИН ИР ИС ИТ ИХ ИЧ ИШ
   К   - >    КА КВ КИ КО КУ
   Л   - >    ЛА ЛЕ ЛИ ЛО ЛУ ЛҮ ЛЭ ЛЯ
   М   - >    МА МЕ МИ МО МӨ МУ МҮ МЭ МЯ
   Н   - >    НА НЕ НИ НО НӨ НУ НҮ НЭ НЯ
   О   - >    ОВ ОГ ОД ОЁ ОЙ ОЛ ОМ ОН ОО ОР ОС ОТ ОХ ОЧ ОЮ
   Ө   - >    ӨВ ӨГ ӨД ӨЛ ӨМ ӨН ӨӨ ӨР ӨС ӨТ ӨХ ӨЧ ӨШ
   П   - >    ПА ПИ ПЛ ПӨ ПҮ ПЯ
   Р   - >    РА РЕ РО
   С   - >    СА СИ СО СӨ СТ СУ СҮ СЭ
   Т   - >    ТА ТЕ ТИ ТО ТӨ ТУ ТҮ ТЭ
   У   - >    УВ УГ УД УЙ УЛ УМ УН УР УС УТ УУ УХ УЦ УЧ УЯ
   Ү   - >    ҮГ ҮД ҮЕ ҮЗ ҮЙ ҮЛ ҮМ ҮН ҮР ҮС ҮТ ҮҮ ҮХ
   Ф   - >    ФА ФИ ФР ФТ
   Х   - >    ХА ХИ ХЛ ХО ХӨ ХР ХУ ХҮ ХЭ ХЯ
   Ц   - >    ЦА ЦЕ ЦИ ЦО ЦӨ ЦУ ЦҮ ЦЭ
   Ч   - >    ЧА ЧИ ЧО ЧӨ ЧУ ЧҮ
   Ш   - >    ША ШИ ШО ШӨ ШУ ШҮ ШЭ
   Э   - >    ЭВ ЭГ ЭД ЭЕ ЭЗ ЭК ЭЛ ЭМ ЭН ЭР ЭС ЭТ ЭХ ЭЦ ЭЭ
   Ю   - >    ЮЛ ЮМ ЮУ ЮҮ
   Я   - >    ЯА ЯВ ЯГ ЯД ЯЗ ЯЙ ЯЛ ЯМ ЯН ЯР ЯС ЯХ ЯШ
  


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.