“МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ” ЗОХИОХ АРГА ЗҮЙ

PDF плагин идэвхжүүлэх шаардлагатай. Эсвэл энэ дараах холбоос дээр дарж арга зүйн файлыг татаж авна уу.Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.