түр цагаригтай тооно  

хэлхээ тоононы нэгэн төрөл бөгөөд ноён хэц, гол хэц, дөрвөн дааганд хоёр газраар цувруулан нүхэлж, шургуулсан нарийхан матмал хоёр монос модон дэлгэрэнгүй...


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.