Үнэлгээ өгөхийн тулд та эхлээд нэвтрэх шаардлагатай.

түр цагаригтай тооно  

хэлхээ тоононы нэгэн төрөл бөгөөд ноён хэц, гол хэц, дөрвөн дааганд хоёр газраар цувруулан нүхэлж, шургуулсан нарийхан матмал хоёр монос модон дэлгэрэнгүй...


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.