мөнгө цагаан нүд улаан
хэтэрхий их шуналтай, мөнгө олохын тулд юу ч хийхээс ч буцахгүй байх