улаан манжин
/ ургамал /
улаавтар өнгөтэй, том амтлаг үндэс бүхий идэшний таримал ногоо