улаан хүрэн
тэмээ, үхэр, хонь, ямааны зүс ба эд юмны өнгө улбар хүрэн