САЛХИДАХ

1. Салхинд зүдэх, ядрах;


2. Нохой зэрэг үнэрч амьтан салхин талаас ямар нэгэн зүйлийн үнэрийг сэрж мэдрэх, үнэр авах - Гэтэл сул дагаж явсан хоёр нохой гэнэт салхидан ухас дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний монгол;

3. Амьтан салхи сөрж явах: тэмээ салхидах (т‎эмээ салхи сөрж явах) - Хэдэн тэмээ нь Шаргын говь руу салхидаад дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., *салхидсан тэмээ шиг (зорилгогүй тэнэх).

тэмээ салхидах тэмээ салхи сөрж явах
салхидсан тэмээ шиг зорилгогүй тэнэх