ПООЛУУ I

Бургас зэргээр сүлжиж хийсэн дугариг хэлбэртэй сав.

Ижил үг:

ПООЛУУ II

ПООЛУУ III