ПООЛУУ III
/ хуучирсан /

Бага оврын ачааны тэрэг.

Ижил үг:

ПООЛУУ I

ПООЛУУ II