ПОЛО

Морь, тэмээн дээрээс бөмбөгийг цохиж нүхэнд оруулан наадах нэгэн зүйл тоглоом.