аваа өгөө
а. Өгч авах ёстой зүйл; б. Өр авлагаа дуусгах тохироо в. [шилжсэн] Харилцан адил тэнцүү байдал