мяндагтан тушаалтан
зэрэг цолтон болон албан тушаалтан